O projektu

Revitalizace Vybíralky je schválena Radou hlavního města!

Po dvou letech intenzivní práce, bezprecedentního zapojení místních obyvatel a stovkách hodin jednání a vyjednávání jsme konečně dosáhli jednoho z nejdůležitějších milníků.

Součástí materiálu schváleného Radou hlavního města je i investice do komunikací ve výši cca 180 milionů korun. V následujících 12-18 měsících se bude vypracovávat projektová dokumentace a v roce 2019 by se mohl začít s fyzickými úpravami.

Mezitím budeme postupně realizovat další opatření související se zelení, volnočasovými aktivitami či správou a údržbou veřejných prostor. O všem vás budeme informovat a budeme rádi, když se i nadále budete aktivně zapojovat do přeměny Vybíralky na sídliště 21. století.

Klikněte a prohlédněte si návrh:

vybprohlCelý Plán revitalizace vnitrobloku Vybíralova a jeho okolí je ke stažení zde!

Co se změní?
Plán revitalizace představuje úpravy veřejných prostranství, které zlepší kvalitu života na sídlišti. Cílem je zvýšit bezpečnost a čistotu prostředí a nabídnout lepší správu a zajímavé aktivity dětem, dospělým i seniorům. Cílem je ale také nabídnout efektivnější systém parkování aut.

Proč se revitalizuje vnitroblok Vybíralova?
Na sídlištích dnes bydlí skoro 40 % obyvatel Prahy a hlavní město se v roce 2015 rozhodlo tuto tematiku uchopit koncepčně. Vypracování plánu revitalizace vnitrobloku Vybíralova je pilotním projektem hlavního města, které zde prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy aktivně spolupracuje s MČ Prahou 14 a aktivními místními obyvateli.

Napište nám!
Máte otázku k připravované revitalizaci Vybíralky nebo máte prostě jen postřeh, na který by se nemělo zapomenout? Napište Milanu Brlíkovi na brlik@ipr.praha.eu.