Vybíralka je schválena!

Rada hlavního města Praha dnes schválila Plán revitalizace pro Vybíralku! Více podrobností se dozvíte na webu IPR Praha.

Co bude následovat?

Již teď společně s městskou částí připravujeme úpravu předprostoru školy a hřiště Jahoda. Teď, když Plán revitalizace Vybíralky schválilo i hlavní město, se pustíme do komunikace s příslušnými odbory Magistrátu a začneme připravovat realizaci jednotlivých opatření. Nejdříve se vrhneme na největší investici ze všech – tj. úpravu komunikací, což zajistí, aby se dalo po Vybíralce pohodlně pohybovat pěšky i autem, na vozíku nebo s kočárkem. Vypracovat projekt na úpravu komunikací bude trvat přibližně 12-18 měsíců. Poté se začnou komunikace postupně realizovat. Mezitím budeme soutěžit dodavatele na drobnější (ale neméně důležité) úpravy a koordinovat nastavení správy a údržby s dotčenými úřady. Před Vánocemi bychom se ještě rádi sešli s představiteli jednotlivých SVJ a BD, abychom se pobavili o další spolupráci.

Díky všem za aktivní zapojení do plánování. Celkem se vás během let 2015-2017 zapojilo přes 800. I díky vám jsme dnes zdolali další důležitý milník ve změně Vybíralky na sídliště 21. století.

A nakonec jedna fotka z 9. listopadu 2016. Kdo tam byl, jistě rád s úsměvem zavzpomíná 🙂

Vybiralka svj

Díky!

Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím pište na brlik@ipr.praha.eu