Vaše otázky k proměně sídliště

Co přinese nová úprava prostoru před školkou Vybíralova

Parkování a veřejné mínění

Parkování je tradičně nejkonfliktnější téma při zapojování veřejnosti při přípravě revitalizace ulic a náměstí. Jedni chtějí parkování co nejvíce, zdarma a nejlépe přímo před domem a druzí chtějí umístit parkování do zpoplatněného parkovacího domu co nejdál od svého bytu. Ostatní pak hájí pozice „někde mezi“. Na Vybíralce žije asi 3500 lidí, takže je jasné, že najít řešení které vyhovuje opravdu všem, je skoro nemožné.

Využijme proto dané příležitosti a pokusme se z tohoto zdánlivého konfliktu vytvořit šanci na vylepšení Plánu revitalizace vaší lokality.

1) Vyšší bezpečnost
 • Nové uspořádání parkovacích míst umožní, aby se neparkovalo na nevhodných místech, jako jsou křižovatky, zatáčky a přechody. Díky tomu se zlepší bezpečnost dětí a dalších chodců v okolí školky. Nově už nebudou muset mezi parkujícími vozy nebezpečně kličkovat.

 

2) Více prostoru pro chodce
 • Díky úpravám prostoru se rozšíří chodník u školek. Vozovka se po navrhovaných úpravách zúží tak, že automobily už nebudou moci parkovat u krajnice. Chodci tak budou mít při přecházení méně bariér. Parkoviště bude navrženo tak, aby nabízelo dostatek prostoru pro volný průchod.

 

3) Přehlednější parkování
 • U školek ve Vybíralově ulici i ve zbytku vnitrobloku navrhujeme fyzické zábrany proti parkování v křižovatkách a u přechodů. Jasně se tak vymezí prostor pro pěší a prostor pro auta. Díky tomu se zlepší orientace v prostoru všem uživatelům.

 

4) Konec zácpám
 • Místní si v průzkumech nejvíce stěžovali na dopravní zácpy v oblasti před školkami, zejména ráno a odpoledne. Právě v tyto hodiny přijíždí ke školkám rodiče. Nevhodné řešení uličního prostoru je nutí parkovat živelně, což dále zhoršuje dopravní situaci a bezpečnost. To zvyšuje rizika pro chodce a zejména děti, které nejdou vidět za parkujícími auty blokujícími výhled.

 

5) Více stromů
 • Parkovací plochy doplní nové stromy. Celkově se počet stromů zvýší ze současných 9 na 24. Ty budou na parkovišti rozmístěné tak, aby nabízely dostatek stínu a zároveň při pohledu z okolních domů poskytovaly vizuální i hlukové odclonění.
 • Navíc návrh přichází s komplexním řešením zasakování dešťové vody, která by se mohla díky parkovišti a úpravám terénu efektivněji zasakovat.

 

6) Umožní průjezd hasičům nebo záchrankám
 • Jako jedno z největších rizik sídliště jsme v průběhu ročních průzkumů prostředí a příprav návrhu revitalizace identifikovaly dopravu, parkování a průjezdnost ulic pro záchranku, hasiče apod. Právě lepší uspořádání parkovacích míst v tomto kritickém úseku zajistí nezbytnou průjezdnost vozidel záchranného systému.

 

7) Proč nepostavíte parkoviště raději u plechárny
 • Parkoviště u Plechárny by samozřejmě bylo skvělé řešení, ovšem v současné době je to investice, která je nedosažitelná. Navíc se v rámci výstavby projektu Canaba počítá s navýšením parkovacích kapacit, což by mělo výrazně ulevit spodní části sídliště, kde je deficit parkovacích míst nejvyšší. Další parkovací místa v jihovýchodní části sídliště přidává i tento návrh.

 

8) Proč jsme původně navrhovali 90 parkovacích míst u vašeho domu?
 • Dnes ve vnitrobloku parkuje asi 1100 aut, ale legálních parkovacích míst je zde jen 950. Z analýz i dotazování místních vyplývá, že je potřeba doplnit nová parkovací místa – ne proto, aby mohlo v lokalitě parkovat více aut, ale proto, aby mohla všechna auta parkovat legálně s tím, že parkovací místa se návrh snaží citlivě začlenit do uličního prostranství (viz obrázek).
 • Reálně tedy návrh revitalizace počet parkovacích míst nezvyšuje, jen nabízí nové bezpečnější uspořádání počtu aut, které už dnes na Vybíralce parkují. Snaží se pouze „uklidit“ neutěšenou situaci.

 

Proč se bude Vybíralka měnit

Na sídlištích žije skoro 40 % obyvatel a hlavní město si uvědomuje, že je potřeba se jim dlouhodobě věnovat a podporovat příjemný život místních – od dětí až po seniory. Vnitroblok Vybíralova byl vybrán jako pilotní projekt, kde vznikne plán revitalizace.

1) Jak probíhalo plánování?
 • Návrh revitalizace Vybíralky je výsledkem desítek schůzek, diskuzí, analýz a odborných konzultací, přednášek, procházek a dotazování v ulicích vnitrobloku a jeho okolí. Celkem se do plánovacího procesu zapojilo cca přes 600 místních. Uspořádali jsme dvě výstavy, 7 plánovacích setkání, 4 týdny jsme na hřišti Jahoda měli pojízdnou plánovací kancelář.

 

2) Zapojte se do plánování!
 • Zítra, tj. 9. listopadu v 19.00 začíná na Plechárně poslední výstava návrhu revitalizace. Přijďte si návrh prohlédnout a probrat s námi možnou podobu prostoru u školek.
  Případné nám prosím zašlete své připomínky do 30. listopadu 2016.
 • Prostor před školkou – snižujeme počet navrhovaných parkovacích míst.
 • Jelikož nám od obyvatel Vašeho domu přišlo už asi 10 připomínek/emailů, navštívili jsme včera pana Žůrka, který nám vysvětlil obavy obyvatel domu. Společně jsme se dohodli, že připomínky obyvatel Vašeho domu do návrhu Plánu revitalizace vaší lokality zapracujeme.
 • Asi 40 z původně navrhovaných 90 parkovacích míst nahradíme plácky pro děti a rodiče, kteří využívají školku i pro obyvatele Vašeho domu. Díky tomu přibude jen asi 20 nových parkovacích míst citlivě začleněných do prostoru a osazených novými stromy.
 • Budeme si vážit toho, když zítra přijdete na Plechárnu, abychom se mohli společně zamyslet, jak by měly parkoviště a plácky vypadat.