2. rozhovor s pamětníkem: Miloš Masare

S trochou nadsázky se dá říct, že bez Miloše Masareho by Vybíralka na začátku 90. let možná vyhladověla. Nejdříve dodával každý den čerstvý chléb a dnes už má celou samoobsluhu, která se stala místem setkávání. Přinášíme rozhovor o jeho pohledu na Vybíralku.

  • Jak jste vnímal stěhování na Vybíralku před 25 lety?

Byli jsme rádi, že už konečně máme vlastní byt, navíc blízko přírody v klidné části Prahy. Na místě dnešní IKEA byl i stadion, kde jsme pořádali dětské dny. Jinak tu nebylo nic. Ale byl takový boj o byty, že se i toto muselo přežít. Jezdil jsem ve dne v noci se všemi jako sanitka do porodnic, na pohotovost a také pro potraviny.

  •     Jak vnímáte oživení veřejného života při podzimní oslavě 25 let Vybíralky?

Kdyby nebylo původního nápadu někde z Institutu plánování a rozvoje na revitalizaci, dodnes by o nás snad nikdo nevěděl. Díky panu Lehečkovi se po velkém jednání o nové výstavbě rozhýbala i činnost na oživení.

Začaly se konat malé drobné akce, které mi připomněly naší aktivitu z dob počátků. S komunikací dost pomohla skupina z Praha 14 kulturní pod vedením pana Kašpara. Dojemná a početně velmi podařená akce byla Mikulášská jízda.

V každém případě mne tato aktivita nadchla k tomu, abych z našeho běžného vánočního setkání po dlouhé době udělal něco výjimečného, což se díky mnoha lidem snad podařilo.

  • Co vás na Vybíralce nejvíc baví, čeho si nejvíc vážíte, co vám dělá radost?

Já osobně mám vždy radost z toho, když lidé kolem mne mají radost a dobrou náladu. Nejvíc si vážím spoluobčanů, kteří se aktivně podílejí na vylepšování místa, kde žijeme.

  • Co vám naopak na Vybíralce chybí nebo co vám vadí?

Dodnes se stále dohaduje, kdo bude uklízet travnaté plochy, kdo chodníky. Na ulice se v zimě na úklid sněhu nedostane ani běžně široký sypač s pluhem a není tady skutečné náměstí s kulturním domem. Snad to dokáže trochu nahradit Plechárna. Plány či myšlenky na zprovoznění nebytových prostor v přízemích našich domů nevidím moc optimisticky. Domy k tomu nebyly od začátku vybaveny, prostory jsou všechny malé.

  • Co byste Vybíralce přál do budoucna?

Tak jak vzniklo naše sídliště původně bez kulturního, sportovního a společenského vyžití a nyní po 25 letech se začalo něco dít, aby ta snaha a spolupráce nepřišla vniveč, aby se najednou na vše  nezapomnělo, a aby naopak aktivit přibývalo a Vybíralka jen vzkvétala.