Zahájení minivýstavy Vybíralka 25 – Příběh sídliště