Zelená procházka – stromy a keře

Při procházce jsme si povídali o významu krajiny na síádlišti a vašem názoru na stav stromů a keřů na Vybíralce. Které se vám líbí a co vám na nich naopak vadí?