Vyhodnocení plánovacího setkání k dopravě

Prohlédněte si přehled hlavních témat, která se musí na Vybíralce pro úspěšnou revitalizaci vyřešit. Vyhodnocení plánovacího setkání je zde.

První plánovací setkání přilákalo několik desítek občanů od řidičů přes rodiče s dětmi, cyklisty, hendikepované až po seniory.  Jaká byla hlavní témata?

Obyvatele často trápí špatně osvětlená a nepříjemná místa nebo nezpevněné pěšiny. Dalším tématem je nedostatek parkovacích míst. Proto hledají obyvatelé parkování i na msítech, která pro to nejsou určená, a tím často blokují cesty pro pěší.

Velkým problémem jsou také bariéry pro seniory a pohybově hendikepované nebo obsloužení východní části sídliště veřejnou dopravou.

Ke stažení:
>>> Vyhodnocení setkání k dopravě